TERMENI SI CONDITII GENERALE DE INCHIRIERE AUTOVEHICULE

 

 1.1. Clientul confirma  ca a citit si a inteles prezentele conditii si este  de acord cu acestea, precum si cu cele asumate prin contractul de inchiriere semnat.

  1.2. Clientul trebuie sa aiba 22 de ani impliniti ,sa fie posesorul unui permis de conducere national sau international valabil, cu o vechime de cel putin 2 ani.

  1.3. In vederea incheierii unui contract de inchiriere, Clientul persoana fizica trebuie sa detina permis de conducere si act de identitate valabile. Locatorul isi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare privitor la adresa de domiciliu a Clientului sau alte informatii relevante in vederea incheierii contractului. Reprezentantul Clientului persoana juridica va face dovada raporturilor de munca cu societatea pe care o reprezinta (mandat).

  1.4. Inchirierea se poate face la agentie sau, dupa caz, la adresa solicitata de client, in conditiile stabilite cu Locatorul.

  1.5. Sunt incluse in tariful de inchiriere basis asigurare RCA, acoperire CASCO de daune si accidente limitata, taxele de drum, intretinerea si reviziile tehnice periodice, tractare pe o raza de max 150 km fata de sediul social al Locatorului, cu exceptia situatiilor de la art.2.18.

Sunt incluse in tariful de inchiriere premium asigurare RCA, acoperire CSCO de daune si accidente extinsa, taxele de drum, intretinerea si reviziile tehnice periodice, tractare pe tot cuprinsul teritoriului Romaniei cu exceptia situatiilor de la art.2.18.

  1.6.  Autovehiculul inchiriat poate fi condus numai de catre clientul semnatar si de catre alte persoanele mentionate in contract ca soferi aditionali. Pentru fiecare sofer aditional se percepe un tarif suplimentar de 10 RON/ zi plus TVA.Nu pot fi mai mult de doi soferi aditionali.

 1.7. Livrarea si restituirea autovehiculului se face in aceleasi conditii in care a fost preluat, la data si ora stabilita de Client impreuna cu Locatorul la sediul acestuia.Returnarea autovehiculului in alt loc se face numai cu acordul Locatorului si poate ocaziona costuri suplimentare.

1.8. Clientul confirma ca a citit conditiile generale de inchiriere si cele legate de prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal postate pe siteul  www.redaxrent.com  , le-a inteles si este de acord cu acestea.

 1.9. Autovehiculul este si ramane proprietatea LOCATORULUI, CLIENTUL avind drept de folosinta si posesie doar pentru perioada pentru care s-a incheiat prezentul contract. Depasirea termenului de restituire din contract cu mai mult de 2 ore fara acordul scris al Locatorului, inseamna incalcarea unilaterala a contractului de catre CLIENT si indreptateste LOCATORUL sa aplice imediat masurile prevazute pentru aceasta situatie.

 1.10. Plata se face la semnarea contractului de inchiriere, in avans pentru toata perioada inchirierii. In cazul prelungirii este necesar acordul LOCATORULUI, iar clientul va achita contravaloarea inchirierii suplimentare.

  1.11. Platile se fac in lei la  cursul de schimb al BNR din ziua efectuarii platii, prin virment bancar, cu card-ul sau numerar la casieria societatii.                     

  1.12. Autovehiculul va fi pus la dispozitia CLIENTULUI pentru intreaga perioada pentru care acesta a fost contractat si achitat.

  1.13. Clientului i se preda o cheie a masinii, actele acesteia in copie sau original, pentru a putea circula in legalitate pe toate drumurile publice din Romania.

  1.14.Autovehiculul va fi inlocuit in cel mai scurt timp posibil in situatia unor defectiuni tehnice neimputabile Clientului

  1.15. Locatorul este indreptatit sa solicite plata pentru toate situatiile de dauna din culpa CLIENTULUI, in limita reponsabilitatii asumate de acesta (basis sau premium), sau in alte situatii de incalcare a contractului.  CLIENTUL accepta sa plateasca daunele la prima somatie insotita de deviz de  reparatie, sau alte documente justificative.

  1.16. Locatorul preda autovehiculul Clientului cu inventarul complet, in stare perfecta de functionare, fara martori aprinsi in bord, cu anvelope corespunzatoare anotimpului.

  1.17.Autovehiculul se predaa cu asigurare RCA valabila, ITP valabil si taxa de drum achitata  pentru teritoriul Romaniei.

 

 

             2. OBLIGATIILE CLIENTULUI

 

  2.1.  Sa achite contravaloarea chiriei la preluarea autovehiculului pentru toata perioada contractata. Sa achite toate sumele datorate in baza contractului care sunt prevazute pentru prelungirea perioadei de inchiriere, depasirea termenului de restituire si/ sau pentru situatiile descrise la art.2.14,2.15, 2.16,  2.17, disparitie, furt total sau partial si  pentru oricare din situatiile de incalcare/ nerespectare ale contractului imputabile CLIENTULUI. 

  2.2. Sa preia autovehiculul si sa-l restituie in aceleasi conditii in care l-a preluat, conform procesului verbal de predare-primire. 

  2.3. Sa exploateze in conditii normale vehiculul conform instructiunilor de folosire si intretinere elaborate de fabricant si specificate in manualul de utilizare, sa circule doar pe drumurile publice si sa evite drumuri periculoase si deteriorate. 

  2.4. Sa nu aduca nici un fel de schimbari, adaugiri sau imbunatatiri vehiculului.

  2.5. In cazul producerii unui eveniment neprevazut, (avarie,accident lovire in parcare,incendiu,chiar si avarie cu autor necunoscut,etc.),disparitie, furt partial sau total, sa instiinteze imediat (maximum 6 ore) LOCATORUL  organele de politie,unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare,cele mai apropiate de locul producerii evenimentului,pentru intocmirea actelor (proces verbal de constatare,anexa 2,etc.) cu privire la cauzele si imprejurarile acestuia.  LOCATORUL trebuie anuntat obligatoriu si in scris prin declaratie pe proprie raspundere in termen de max. 12 de ore de la producerea evenimentului cu descrierea exacta a celor intimplate.

Sa nu abandoneze vehiculul in caz de avarie tehnica fara masuri suplimentare de asigurare contra furtului  sau descompletarii.

  2.6. Clientul va depune toate diligentele si va colabora cu LOCATORUL pentru completarea dosarului de dauna, in relatia cu societatea de asigurare, va intocmi toate formalitatile necesare si va pune la dispozitie toate declaratiile si documentele solicitate, pana la finalizarea dosarului.

  2.7. In cazul in care autovehiculul a fost condus sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor ori altor substante stupefiante, medicamente, raspunderea pentru eventuale pagube, daune, accidente  apartine in totalitate CLIENTULUI.

  2.8  Clientul raspunde material si se obliga sa achite la prima somatie sumele calculate si datorate pentru daune produse autoturismului, functie de tariful de inchiriere pentru care a optat (basis sau premium) cum ar fi, dar fara  a se limita la avarii din culpa sa sau cu autor necunoscut( parbriz crapat/ avariat, geamuri sparte,anvelope taiate, jante lovite, avarii ale caii de rulare, scut motor, baie ulei, esapament, capace roti pierdute/ deteriorate, avarii ale caroseriei inclusiv oglinzi,deteriorarea sau murdarirea excesiva a spatiului interior, tapiterii rupte, componente din plastic deteriorate, bord zgiriat,,avarii motor, cutie de viteze defectata din culpa clientului, lipsuri sau deteriorarea inventarului masinii, pierderea unor acte, chei, urmari ale unor acte de vandalism, catastofe naturale, etc.).

Evaluarea pagubelor materiale si a costurilor de reparatie (piese, componente si manopera) se face pe baza catalogului AUDATEX, Clientul fiind de acord cu acest mod de evaluare si decontare. Piesele si componentele deteriorate se inlocuiesc cu piese noi originale.

  2.9. In situatia disparitiei autovehiculului CLIENTUL are obligatia de a plati chiria stabilita in contract pina din momentul in care autoritatile competente confirma furtul si dosarul de dauna a fost completat corespunzator de catre Client.

  2.10. Sa reintregeasca valoarea politei de asigurare facultativa de avarii si furt in caz de  utilizare a asigurarii, prin retinerea garantiei, in limita responsabilitatii agreate si achitate (basis sau premium).

  2.11. Sa nu permita conducerea autovehiculului de alte persoane in afara celor mentionate in contract,in caz contrar,in cazul unor evenimente, daune va suporta costurile acestora in totalitate.

  2.12. Sa achite integral amenzile primite privind incalcarea regulior de circulatie pe drumurile publice ,amenzilor rezultate in urma parcarilor neregulamentare si toate costurile rezultate in urma actiunilor autoritatilor locale vis-a-vis de autovehiculului, pentru perioada detinerii. CLIENTUL raspunde de orice prejudiciu cauzat tertilor de autovehiculul care face obiectul contractului.

2.13. CLIENTUL este obligat sa anunte in scris LOCATORUL cu privire la orice modificare de adresa, numar de telefon si/ sau regim juridic, in termen de 24 de ore.

 2.14. CLIENTULUI ii este interzis in mod expres sa subinchirieze, amaneteze, instraineze, gajeze autovehiculul. Este interzisa folosirea autovehiculului in scop de taximetrie, scoala de soferi, activitati de paza si protectie ,transportul substantelor periculoase sau inflamabile, activitati de impingere sau tractare, conducere pe drumuri forestiere sau neasfaltate, incarcarea masinii peste limita admisa, activitati care contravin legii, parasirea teritoriului Romaniei fara acord scris din partea LOCATORULUI. Pentru oricare din aceste situatii, CLIENTUL datoreaza LOCATORULUI daune interese in suma de 2500 lei, pe care acesta le va achita la prima somatie scrisa.

 2.15. Eventuale lipsuri la carburant vor trebui achitate de client. In situatia alimentarii cu alt carburant, CLIENTUL suporta toate cheltuielile de reparatie, tractare precum si chiria pentru zilele de indisponibilizare ale autovehiculului.

 2.16. CLIENTUL se obliga sa suporte si sa achite integral, la prima somatie, contravaloarea autovehiculului  in suma de 8000 Euro plus TVA si a tuturor pagubelor cauzate tertilor in urmatoarele situatii:

                                - dauna totala din culpa clientului, neacoperita de polita CASCO (alcool la volan, droguri, substante care limiteaza capacitatea de reactie, medicamente. altele)

                             - dauna totala din culpa clientului datorita nerespectarii semnelor rutiere de circulatie,semafor pe rosu,  neacordare de prioritate sau circulare cu viteza excesiva( cu 30 km/ h peste limita admisa pe respectivul sector de drum)

                                - disparitia/ furtul  autovehiculului  cu tot cu cheie si/sau acte (situatie neacoperita de CASCO) sau in situatia in care Clientul nu doreste/ nu reuseste sa deschida dosarul de furt cu autoritatile, astfel incat Locatarul sa recupereze paguba de la societatatea de asigurare unde are polita CASCO.

                                - nerestituirea/ detinerea autovehiculului fara acordul scris al LOCATORULUI mai mult de 30 de zile de la data la care ar fi trebuit restituit. Plata in suma de 8000 Euro plus TVA (echivalet lei la curs BNR) devine scadenta in cea de 31-a  zi de la data de restituire inscrisa in contract.

2.17. CLIENTUL se obliga sa suporte si sa achite integral, la prima somatie, contravaloarea daunelor produse autovehiculului  si a tuturor pagubelor cauzate tertilor in urmatoarele situatii:

                                - daune partiale/ accident din culpa clientului, neacoperite de polita CASCO (alcool la volan, droguri, substante care limiteaza capacitatea de reactie, medicamente, altele)

                             - daune partiale/ accident din culpa clientului datorita nerespectarii semnelor rutiere de circulatie neacordare de priioritate sau circularii cu viteza excesiva( cu 30 km/ h peste limita admisa pe respectivul sector de drum).

2.18. Sa suporte si sa achite integral costurile de tractare ale autoturismului pana la sediul Locatorului in situatia in care imobilizarea vehiclului ii este imputabila (accident sau dauna din culpa/ utilizare necorespunzatoare a autoturismului)               

 

                          3. ALTE CLAUZE

 

 3.1. Contractul de inchiriere poate fi prelungit prin acordul ambelor parti prin incheierea unui act aditional la contract.Intentia  clientului de prelungire a contractului se comunica Locatorului cu 24 ore inaintea expirarii contractului. Pretul agreat se achita in aceleasi conditii,iar garantia se restiutuie Clientului ,la momentul restituirii autovehiculului in buna ordine.

 3.2. Obligatiile care decurg din contract pot sa depaseasca perioada de inchiriere propriu-zisa (termene de plata,amenzi receptionate ulterior de catre locator etc). Responsabilitatile partilor inceteaza doar dupa stingerea tuturor obligatiilor reciproce chiar daca autovehiculul a fost restituit intre timp.

 3.3. LOCATORUL este indreptatit sa rezilieze contractul unilateral si sa ceara restituirea imediata a autovehiculului in urmatoarele situatii: dizolvarea,lichidarea sau declansarea procedurii falimentului fata de CLIENT, inceperea urmaririi penale impotriva clientului ,sau a reprezentantilor acestuia, decesul clientului, neplata chiriei datorate pentru detinerea autovehiculului, incepind cu prima zi pentru care chiria nu a fost achitata, nerespectarea uneia sau mai multor obligatii asumate prin prezentului contract.

 3.4. Atat in cazul incetarii contractului inainte de termen cat si in cazul rezilierii,Clientul are obligatia de a preda autovehiculul in termen de 6 ore de la momentul rezilierii la sediul Clientului in aceleasi stare tehnica si estetica in care l-a preluat si sa achite toate sumele eventuale datorate prin incalcarea contractului daca sunt prevazute in contract. CLIENTUL nu poate solicita restituiri de sume cu titlu de chirie si/ sau garantie in cazul incalcarii unilaterale a contractului.

 3.5. CLIENTUL este raspunzator contractual, civil sau penal, de pastrarea integritatii vehiculului primit in locatie pe toata durata contractului.

 3.6.LOCATORUL nu suporta cheltuieli de depanare si remorcare decit pe o raza de 150 km in jurul locatiei LOCATORULUI.

 3.7.  CLIENTUL  declara ca este de acord si intelege inca de pe acum ca vehiculul sa  poata fi ridicat de pe proprietatea sa privata sau din locul in care este acesta cu toate bunurile aflate in el, fara a se opune in nici un fel preluarii autovehiculului, ca nu va considera ca aceasta masura este o violare a proprietatii ori o tulburare a posesiei si ca nu va impiedica in nici un mod aducerea ei la indeplinire.

Aceasta clauza intra in vigoare o data cu rezilierea contractului. LOCATORUL nu raspunde de bunurile aflate in autovehicul la momentul reintrarii in posesia acestuia. CLIENTUL  declara ca se obliga sa nu lase bunuri in masina si renunta la dreptul de a formula plingeri pe aceasta tema.

3.8. CLIENTUL se obliga sa plateasca la prima somatie si garanteaza cu bunurile sale moblie si imobile pentru toate datoriile izvorite din acest contract precum si pentru toate daunele neacoperite de garantia depusa sau de polita CASCO, in cazul intirzierii restituirii masinii, a nerestituirii masinii , a disparitiei masinii cu cheie si/sau acte sau in cazul altor incalcari ale contractului sau prejudicii cauzate LOCATORULUI

3.9. Nerestituirea autovehiculului la timp si intocmai conform contractului si continuarea detinerii posesiei fara acordul scris al LOCATORULUI reprezinta incalcarea grava a contractului si se incadreaza la infractiunile de abuz de incredere, inselaciune si furt.

in aceasta situatie, LOCATORUL are dreptul sa formuleze plangere in temeiul art. 238 si 244 Cod procedura penala, impotriva CLIENTULUI, sau dupa caz a reprezentantului acestuia si sa se constituie parte civila pentru recuperarea prejudiciilor.

CLIENTUL datoreaza si se obliga sa cite 200 lei/ zi pentru fiecare zi de detinere a autovehicului peste termenul contractual, pina la restituirea acestuia, cu titlu de chirie.

3.10. LOCATORUL are dreptul sa incaseze de pe cardul CLIENTULUI sume reprezentind amenzi de circulatie si/ sau alte sume cu titlu de penalitati, daune produse autovehicului de catre CLIENT.

3.11. Orice litigii rezultate din derularea pezentului contract, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti din Brasov. Prezentul contract constituie titlu executoriu, prin vointa partilor.

3.12. Drepturile reale ale LOCATORULUI asupra autovehiculului sunt opozabile judecatorului sindic in situatiile in care CLIENTUL se afla in insolventa in conformitate cu dispozitiile legii  nr.85/ 2014.

 

 

4. TARIFE PENTRU SERVICII SUPLIMENTARE SI PENTRU LIPSURI INVENTAR

 

4.1. Livrare/ preluare autoturism la domiciliul clientului in limita a 25 km in timpul orelor de program  - 50 lei + TVA

4.2. Livrare/ predare autoturism la domiciliul clientului in limita a 25 km in afara orelor de program – 80 lei + TVA

4.3. Sofer suplimentar                                                                                                                         -  10 lei + TVA/ zi

4.4. Returnare autovehicul in afara orelor de program (luni- vineri 9:00- 17:00)                                 - 40 lei + TVA

4.5. Predare autovehicul murdar, care necesita curatare                                                                    - 50 lei + TVA

4.6.Predare autovehicul foarte murdar, care necesita curatare speciala, inclusiv tapiterii                  - 150 lei + TVA

4.7. Carburant lipsa                                                                                                                             - 5 lei + TVA/ litru

4.8. Pierdere cheie                                                                                                                              - 1000 lei+TVA

4.9. Pierdere talon autovehicul                                                                                                            - 300 lei +TVA

4.10. Pierdere cric auto                                                                                                                        - 100 lei +TVA

4.11. Pierdere/ distrugere roata rezerva                                                                                             -  500 lei +TVA 

4.12. Pierdere trusa medicala                                                                                                             -  60 lei + TVA

4.13. Pierdere stingator                                                                                                                      -  50 lei + TVA/ buc

4.14. Pierdere triunghi semnalizare                                                                                                    - 40 lei  + TVA/ buc

4.15. Distrugere/ avariere/ intepare anvelopa  datorita unei pene sau vandalism                              - 300 lei +TVA/ buc

4.16. Pierdere/ distrugere placuta inmatriculare                                                                                - 100 lei+ TVA/ buc.

4.17. Distrugere/ pierdere stergatoare                                                                                               - 150 lei/ TVA/buc.

4.18. Pierdere capac roata                                                                                                                 - 110 lei + TVA/buc.

4.19. Pierdere antena                                                                                                                         - 200 lei + TVA

4.20. Pierdere oglinga retrovizoare  (fara carcasa oglinda)                                                                - 100 lei + TVA   

4.21. Deteriorare oglinda retrovizoare (inclusiv carcasa oglinda)                                                       - 500 lei + TVA

4.22. Daune/ distrugeri/ deteriorari ale spatiului exterior si interior auto,

         urmare oricarui tip de incident/ accident din culpa si sau cu autor necunoscut                         ,

         conform tarife AUDATEX de piese si manopera

   

 

5. Descriere/ exemplificare pachete/ tarife de inchiriere

 

 

5.1.Pachet basis prin acceptarea si achitarea tarifului de inchiriere basis- limita maxima de responsabilitate a Clientului este de 9000 Ron cu exceptia situatiilor/ cazurilor descrise la art. 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 si 2.18.

 

5.2. Pachet premium prin acceptarea si achitarea tarifului de inchiriere premium – limita maxima de responsabilitate a Cllientului este de 1200 Ron cu exceptia situatiilor/ cazurilor descrise la art.2.14, 2.15, 2.16, 2.17 si 2.18..